OBĚTI ČESKÉ JUSTICE9 měsíců ve Valdicích

Po 9 měsících, co jsem strávil v nejvyšší ostraze ve Valdicích, ani pořádně nevím, kde mám začít, protože z toho, co se tady děje a jak to zde funguje, je mi doslova špatně! Tento zrůdný systém začíná u zkažené policie, jde přes zkorumpované soudy a končí u zakomplexovaných zaměstnanců ve věznicích, kteří si léčí své mindrákyV tomto státě je vše špatně. Náš stát se tváří jako demokratický a spravedlivý, ale bohužel je to jen nasazená maska, přes skutečnou, zlou, zákeřnou, podlou, nespravedlivou a nečestnou tvář! Lidé venku vůbec neví, co se v naší zemi děje za zrůdnosti a slepě věří tomu, co se řekne v televizi. A i já jsem byl bohužel jedním z nich, než jsem se dostal do této nespravedlivé situace a na vlastní kůži jsem okusil zrůdnost tohoto systému, který bez mrknutí oka odsuzuje nevinné lidi, lže, manipuluje, ničí životy a upravuje si vše tak, jak se mu zlíbí.

Za 9 měsíců, které jsem strávil zde ve Valdicích, jsem na vlastní oči viděl, jak to zde funguje, co se zde děje, a i od mých spoluvězňů jsem se dozvěděl, co se zde dělo ještě před mým příjezdem. Měl jsem zde možnost si vyslechnout od mých spoluvězňů jejich případy, nečestné postupy a lži se strany policie a soudních znalců, a i jejich následné frašky, které zažili u soudu. Tento systém manipuluje s pravdou a lež zprostředkovává přes média lidem. Spousta lidí přijde domů z práce okolo 18. hodiny odpolední, jsou unavení, plní svých vlastních starostí, které každý z nás zažívá v běžném životě. Posadí se před televizi a pustí si zprávy, ve kterých jim tento zrůdný systém servíruje lež, kterou vydává za pravdu. Říkají nám, jak bojují s korupcí a dělají reorganizace policie a soudů. Říkají nám, jaké velké procento máme vyřešených případů a jak naše policie dobře pracuje. Říkají nám, jak naši elitní policisté z mord party mají za poslední roky skoro 100% úspěšnost vyřešených případů (tak to je jasné, když to elitní policisté z mord party vždy na někoho hodí a vymyslí si svoji pravdu, kterou pak naservírují lidem prostřednictvím médií!) Řeší a kritizují případy a soudy okolních zemí a sami se tváří spravedliví. A tak dál a tak dále… Trochu mi to přijde, jako když se v televizi za komunismu říkalo, kolik tun železa jsme vyrobili a jak naše země vzkvétá. Většina občanů naší země tomu věří, a ani nemá čas se nad tím, co se v televizi tvrdí, zamýšlet, protože jsou unavení z práce a mají svých starostí dost. Maximálně to zkritizují někde u piva, anebo v rodinném kruhu doma. Ale nic s tím nedělají. A tu menšinu, co se s tím něco snaží dělat, nikdo neslyší, protože je ani nikdo slyšet nechce. My Češi jsme kdysi byli hrdý národ, který si nenechal nic líbit, ale od roku 1620, kdy jsme prohráli bitvu na Bílé hoře, byla naše hrdost zlomena a od té doby žijeme v útlaku a my jsme si na útlak tak zvykli, že už se maximálně zmůžeme na „remcání“ v hospodě na naši politickou scénu. Všichni víme, že většina politiků jsou zkorumpovaní státníci, kteří okrádají náš stát a my s tím nic neděláme, a dokonce se tomu i zasmějeme, jací jsou Češi podvodníci. V historii jsme byli obávaní válečníci, kteří se bili v prvních liniích za čest a svobodu národa a dnes nad nespravedlností a útlakem máváme rukou a necháme se sebou manipulovat. Z velkých, hrdých a čestných válečníků se z nás stali nečestní podvodníci. Bohužel nás takhle teď vnímá celý svět a my si to nechceme přiznat. V naší zemi většina lidí nevěří v Boha, a proto se tady děje co se děje. Moc mají lidé, co mají hodně peněz a penězi si moc upevňují. Lidé místo toho, aby drželi spolu, navzájem si pomáhali a chovali se k sobě slušně, si všímají jen sami sebe, a co se jich osobně netýká, neřeší. Tohle přesně vystihuje rčení: „nehas, co tě nepálí“. Tohle je teď v naší zemi zakořeněné. Co by na to, co se s naší zemí stalo, řekli naši národní hrdinové, jako byl Jan Hus, Jan Palach a další, kteří za spravedlivější a lepší zemi položili svůj vlastní život. Co by na to řekl Václav Havel, který za spravedlnost a lepší zemi také riskoval život. Bylo by jim z toho všeho, co se zde děje špatně, stejně jako mě. Já už tohle všechno, co prožívám, neberu jen za můj vlastní boj za spravedlnost, ale za boj za spravedlnost pro všechny lidi, co jsou ve stejné situaci jako já a snaží se z tohoto zrůdného systému, co je lapil, vymanit, ukázat lidem pravdu, že jsou nevinní a ukázat jim, co se v naší zemi děje. Beru to jako boj za nás všechny udělat naši zemi spravedlivou pro všechny bez rozdílu postavení. Udělat naši zemi lepší, takovou, na kterou bychom mohli být zase hrdí. Chci být zase hrdý na to, že jsem Čech!!! Tak se lidi všichni proberte z těch iluzí, které nám v médiích prezentují, spojme se a pojďme s tím něco udělat, protože náš národ nás potřebuje!!!

Vězni ve Valdicích

Samozřejmě tady ve Valdicích skoro každý tvrdí, že je nevinný, ale člověk potom, co se má možnost se spoluvězni bavit a poznat je, jací opravdu jsou, pročíst jejich případy a vyslechnout jejich příběh, si udělá o nich svůj vlastní obrázek. Kdybych to měl shrnout, tak 10 % lidí je tu nevinně a dalších 30 % lidí jsou odsouzeni za přísnější trestný čin, než skutečně spáchali. Například je zde zcela běžné, že z nepřiměřené sebeobrany, za kterou se dává okolo tří let, v závislosti na poškození zdraví, je tento čin překvalifikován na pokus o vraždu. Je zde zcela běžné, že jsou vězni odsouzeni s porušením zákona. Jsou odsouzeni třeba za pokus o vraždu, kdy při znaleckých posudcích znalec v oboru balistika při svém znaleckém posudku nedodržoval zákonné metodiky. Jako např. při rozebírání zbraně a následném opětovném složení celý tento proces není zdokumentován videem ani fotografiemi. Při zkoumání nábojnice (která byla použita ve střelné zbrani) nejdůležitější část nábojnice (tedy kapsli, do které naráží úderník) v dokumentaci nezaznamená. Z tohoto pohledu na nábojnici (i z fotografie) by bylo zřejmé, že úderník do nábojnice (kapsle) nenarážel! Když se pak tito lidé snaží o revizní posudek od jiného znalce oboru balistika, tak orgány činné v trestním řízení nábojnici (kapsli), která by prokázala jejich nevinnu z pokusu o vraždu, nedopatřením ztratí! Revizní posudek tudíž nemůže být udělán!

Jsou zde vězni odsouzení jen na základě svědectví jednoho jediného svědka, který během vyšetřování změní třeba pětkrát výpověď, podle toho jak se důkazní situace vyvíjí v trestním řízení. Třeba i několikanásobného recidivisty, kterému soudy samozřejmě věří a jeho výpověď považují za důvěryhodnou. Tito falešní svědci jsou pak po jejich svědectví propuštění z vězení na svobodu třeba ze zdravotních důvodů a nebo je proti nim zastaveno trestní stíhání. V opačném případě, kdy nějaký svědek třeba svědčí ve prospěch obžalovaného, je následně obviněn z křivého svědectví a je proti němu zahájeno trestní stíhání. Jsou zde vězni odsouzení za vraždu na základě pachových stop a svědectví z doslechu! Kdy u odběru pachových stop nebyly dodrženy policií postupy, aby bylo možno dosáhnout věrohodného výsledku a na místě činu vznikly okolnosti, které znehodnotily pachové stopy. Policie v dalších případech vězňů slovně napadá znalce a žádá ho o změnu posudku na pachové stopy v neprospěch obžalovaných.

Jsou zde vězni, kteří žádají o obnovu soudu s důkazem, který plně prokazuje jejich nevinnu a soud líčení stále odkládá. A když konečně líčení mají, tak soud důkaz neuzná až v závěru hlavního líčení, kdy už vězeň nemá možnost k vyjádření se a to jen třeba na základě emailu, který soudce psal nějakému svědkovi a tento svědek mu odepsal, že to tak nebylo. Tento „svědek přes email“ samozřejmě k soudu osobně nedorazí a soudu stačí jen jeho email. Vězeň pak musí čekat třeba i rok na termín další obnovy, aby svědkovu lež přes email mohl vyvrátit. Pokud se rodiče těchto lidí začnou u soudu ozývat, soud je chladně napomene a pohrozí jim pokutou. Oni velcí soudci jsou přece králové, oni mohou vše! Jsou tu vězni, kteří napadli člověka, když šli třeba z hospody a jsou odsouzeni za loupežné přepadení i když poškozený říká, že ho neokradli, ale jen zbili. Policie si většinou přivede nějakého bezdomovce, který celý incident náhodou viděl a na základě jeho svědectví je odsoudí.

Je zde naprosto běžné, že soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie udělali z vězňů psychopaty, agresory, bezcitné lidi, nenapravitelné zločince atd., prostě „bestie“. S těmito „bestiemi“, které z nich udělali tito „renomovaní“ znalci i přesto, že je třeba ani neviděli (i takové případy tu jsou, že je na vězně napsán posudek, aniž by ho znalec viděl osobně) se tu bavím a vidím, že to jsou dobří kluci s dobrým srdcem. Jsou naprosto v šoku z toho, co o nich napsali tito renomovaní znalci z oboru a i z toho, co zažili za frašky u soudu.

A takových perliček, které jsou až k smíchu, je tady spousta. Tito vězni jsou odsouzeni zcela bez důkazů, na domněnkách soudů, vymyšlených důkazech od policie, s porušením zákona a falešných svědcích, které si policie zařídila.

Tak 60 % lidí tady podle mého názoru má být a jejich tresty jsou přiměřené, ale někdy, až naopak, v porovnání s jejich trestným činem jsou až příliš nízké. Asi se stali falešnými svědky pro policii, a proto jim byl jejich trest nepřiměřeně až příliš snížen. Ale i z této skupiny 60 % lidí, kteří tu mají skutečně být, je dalších 30 % odsouzeno stejným způsobem nečestné práce policie jako prvních 40 % lidí. Které uvádím výše ( 10 % nevinných a 30 % lidí odsouzených přísněji, dle přísnějšího paragrafu, než byl jejich spáchaný trestný čin!)

 

 

Kdybych to měl shrnout, tak 70 % lidí je tu odsouzeno s porušením zákona. Od čeho ty zákony jsou napsané, když je tento systém nedodržuje. V demokratické zemi, jak se tato země tváří, má mít každý člověk právo na spravedlivý proces a má být souzen podle důkazů, které proti němu jsou vedeny a ne jen na domněnkách, vymyšlených důkazech, falešných svědcích atd., které si policie obstará. Soudy moc dobře vědí, že tyto falešné svědky a vymyšlené důkazy v případě, který soudí, policie použila a jdou s nimi ruku v ruce a bez mrknutí oka odsoudí nevinného člověka a jdou v klidu spát. Také zde je spousta vězňů, kteří si stěžují na nečinnost advokátů ex offo. Advokáti ex offo pro ně nic nedělají a většinou ještě pracují spíše pro policii než pro svého klienta.

Můj dobrý kamarád, který byl přes dvacet let u policie, z toho deset let na vraždách, mi teď do vězení napsal dopis, že o tom, co se tady děje ví – že policie a soudy odsuzují nevinné lidi a upravují psychologické posudky a že jdou spolu všichni ruku v ruce. Že policie, soudní znalci a státní zástupci jsou  provázaní. Napsal, že se mu to nikdy nelíbilo, nesouhlasil s tím, ale že byl na to moc malý pán, aby něco změnil. Třeba, až se tyto stránky spustí a tento zrůdný systém se začne řešit na facebooku těchto stránek, napíše jeho zkušenosti a jeho svědectví. Tito lidé, co odešli od policie nebo z tohoto zrůdného systému všeobecně a moc dobře ví, jak tento systém funguje, jsou nejvíc důležití, protože jsou to očití svědci. Tito dobří lidé, kterým se tato zrůdnost našeho systému příčila, mohou nejvíce napsat a podat přímé svědectví. Doufám, že až si toto vše přečtou, tak v nich zvítězí morálka a povinnost každého dobrého člověka se připojit k tomuto boji za spravedlnost a lepší zemi. Věřím, že v tomto zrůdném systému je pár spravedlivých soudců, znalců, policistů atd., dobrých lidí, kteří dělají jen svoji práci a co se zde děje se jim příčí. I tito dobří lidé by neměli být lhostejní k tomu, co se u nás děje a měli by promluvit.

Neúspěšné pokusy o změnu

Když jsem se advokáta ptal, proč se všichni advokáti nespojí a nezačnou proti tomuto systému bojovat, protože jejich práce je zcela zbytečná, když o svém klientovi prokážou, že je nevinný a soud ho stejně odsoudí. Vždyť přece oni nejlíp ví, co se zde děje a vidí to každý den v práci. On mi na to odpověděl, že se o to někteří advokáti už pokoušeli. Zkoušeli něco změnit a bojovat proti tomu, co se zde děje, ale byli následně obviněni z toho, že obhajují samé kriminální živly, že jsou jejich příjmy podezřelé a kde vzali peníze na jejich domy, ve kterých bydlí. Byli takto tímto zrůdným systémem pošpiněni, znevěrohodněni a následně vyloučeni z advokátní komory. Ano toto se u nás skutečně děje! Když se někdo, kdo pracuje v tomto zrůdném systému, pokusí o boj proti němu, je z něj pošpiněný vyloučen. Jen si vzpomeňte, jak dopadl elitní policista z už legendárního ÚOOZ Švábenský. Postavil se proti praktikám ÚOOZ a byl očerněn, pošpiněn a následně odsouzen za vynášení informací z ÚOOZ. Pokusil se upozornit na to, jak ÚOOZ pracuje a tento zrůdný systém ho zničil tak, že ho to stálo život! Bohužel nic nezměnil ani svojí smrtí, ani videem, které natočil. ÚOOZ samozřejmě po „důkladném“ šetření vše popřela a označila za lež a vše běží dál… Proč by Švábenský lhal, když pak spáchal sebevraždu. Žádný prospěch tím pro sebe nezískal. Tito advokáti, elitní policisti a všeobecně všichni dobří lidé vyloučeni z tohoto systému proti jejich vůli, jsou také důležití očití svědci tohoto systému a jeho praktik. Pokud by se tito dobří lidé, co se už v minulosti pokusili o změnu samostatně, nyní spojili, tak by to byla veliká síla, která by nešla přehlédnout! Doufejme, že v sobě najdou ještě sílu bojovat. Pár lidí tento systém umlčí, ale celý náš národ umlčet nedokážou. Jen nová mladá generace soudců, policistů, státních zástupců, soudních znalců atd. je naše budoucnost! Tito lidé po škole jsou plni ideálů, věří ve spravedlnost a mají chuť pracovat čestně a správně. Ale pokud tito mladí lidé vstoupí do tohoto zrůdného systému, tak se od něho nakazí a časem budou stejní, jako jejich starší kolegové, kteří tento zrůdný systém v současnosti řídí. Ti členové mladé generace, kteří si v sobě své ideály zachovají, budou zase očerněni, pošpiněni a ze systému vyloučeni. A tak to půjde dál a dál, jak je tomu do teď. Této mladé generaci, která právě dostudovala, musíme připravit půdu, aby na naší zemi dobře pracovala a své ideály pro spravedlnost si zachovala i nadále. Tato dobrá budoucnost je teď v našich rukou!

 Je potřeba si uvědomit, že do nespravedlivé situace a stát se obětí tohoto zrůdného systému, se může stát každý z Vás! A pokud teď s tím nic dělat nebudete, protože se vás to osobně netýká, vás může jednou hodně mrzet! Hodně důležití jsou také lidé, co touto nespravedlností už prošli. Zažili tento zrůdný systém na vlastní kůži a odseděli si trest nevinně. Tito lidé už jsou venku a můžou k tomuto boji hodně přispět svými zážitky a důkazy jejich neviny!

Lékařská péče

V tomto prostředí se to lékařskou péčí nedá nazvat. Setkáváme se zde s velkým nezájmem, lhostejností a laxností ze strany doktorů, sestřiček a některých velitelů. Tato jejich laxnost, lhostejnost a nezájem už pár vězňů stálo v minulosti život! Ano je to tak! Asi dva měsíce po mém příjezdu do Valdic zde zemřel vězeň, který byl v přízemí tzv. „klecích“ na „baráku D“. Druhý den spoluvězni, co s ním byli na cele říkali, že v noci vymáčkl bonzák a veliteli, co přišel, řekl, že mu je špatně. Velitel mu s nezájmem řekl, že řeší jen vážné případy a odešel. Tento vězeň do rána zemřel!!! Samozřejmě v oficiální zprávě od věznice bude napsáno, že tato situace se nestala a že pro jeho záchranu bylo učiněno vše. Tipoval bych, že tam bude něco jako selhání organismu, kterému se nedalo zabránit. Dalším případem, který se zde stal, ještě v době, než jsem sem přijel, bylo to, že nějakému vězni, kterému kolabovalo srdce, píchli injekci (podle vězňů s apaurinem) u doktora, byl odveden zpět na celu, kde následně zemřel. Asi další selhání organismu, kterému nešlo zabránit… Doktor prostě špatně rozhodl léčbu a nikdo to neřeší. Od spoluvězňů, kteří tu sedí už roky, jsem se dozvěděl, že těchto úmrtí jen kvůli nezájmu a lhostejnosti a laxnosti vězeňského personálu tu bylo několik. Když jsem řekl spoluvězňům, že o tom všem napíšu do svého deníku, tak mne od toho odrazovali a říkali mi, že mi tady udělají „peklo“, ale já mlčet nedokážu! Sám na vlastní kůži jsem se přesvědčil, jak lékařská péče zde funguje. Po mém příjezdu do Valdic jsem byl odveden k doktorovi na odběr krve a odevzdání moči. Pak po mě chtěli podepsat nějaký papír o tom, že když mi něco bude, že jim dávám svolení, že až mě povezou do nemocnice, mohou říct co mi je doktorům v nemocnici. Zdálo se mi to divné, protože když mi něco opravdu bude, tak snad řeknou doktorům v nemocnici, co mi je, aby mi zachránili život. A taky už se opravdu snažím dávat pozor, co podepisuji po mých zkušenostech z vazby. Řekl jsem, že to chci ukázat advokátovi a že pak to podepíši. Na to na mě začala sestra řvát, že jsem feťák! Jako k nějakému psovi se ke mně začala chovat. To byl můj začátek zde. Desetkrát jsem se psal k zubaři, aby mi zkontroloval, jestli nemám nějaký kaz, protože když vás tady chytnou zuby, tak to je hodně špatný. A také jsem se chtěl potkat s Matěm a navzájem se podpořit v našem boji za spravedlnost. Z deseti žádostí, které se dávají vždy jednou týdně, jsem byl u zubaře pouze jednou a stejně jsem se z čekárny k němu nedostal! Kdyby mi něco opravdu bylo a měl jsem bolesti, tak se tady pomoci nedočkám. Jednomu spoluvězni, který semnou byl v čekárně, zubař opíchal zub, který chtěl vrtat a poslal ho zpátky do čekárny, než mu anestetikum zabere. Mezitím, co spoluvězeň čekal v čekárně, až ho doktor vezme zpátky do ordinace a zub mu ošetří, vyšel velitel z ordinace a řekl, že zubař končí a ostatní, včetně spoluvězně s umrtveným zubem už dnes nevezme! Dalšímu mému spoluvězni, který měl velké záněty v rukou i v prstech, že je nedokázal dát ani v pěst, měl i velké bolesti i při tomto pohybu, doktor řekl, že to nic není a že to má taky. Tento spoluvězeň večer vymáčkl bonzák (tísňové tlačítko), aby vyjel do pořádné nemocnice a tam mu řekli, že má vážné záněty v rukou a že se s tím musí okamžitě něco dělat, jinak to bude horší a horší. Že to může být dokonce na operaci. Poslali ho zpátky, aby se o to postaral vězeňský doktor, ten ale opět řekl, že to nic není a že to má taky a poslal ho zpátky na celu. Až když tento můj spoluvězeň napsal na ministerstvo zdravotnictví doporučený dopis, tak se něco začalo dít. Zjistilo se, že má vážné záněty, které je potřeba okamžitě léčit a možná to dopadne operací. Další můj spoluvězeň šel k doktorovi s tím, že se motá, když chodí a že když šlápne levou nohou dopředu, padá nalevo a stejně je to i u pravé nohy, kde zase padá doprava. Tento můj spoluvězeň má něco s nervy, a i občas se mu špatně dýchá a má pocit, že se dusí. Doktor mu řekl, ať se projde tam a zpátky v ordinaci a potom, co se prošel, mu řekl, že žádné motání nevidí a poslal ho zpátky na celu. S tímto spoluvězněm jsem byl na cele, a tak jsem párkrát viděl, že málem upadl a že opravdu potřebuje pomoc. Další spoluvězeň si při fotbale udělal ošklivý výron, že si možná poškodil šlachy. Dva měsíce nemohl skoro chodit a nohu měl celou fialovou. Od doktora nedostal ani mastičku proti otokům.

 

Další můj spoluvězeň si objednal mastičku a dostal pak úplně jinou, než chtěl. Řekl, že tuto mastičku nechtěl a že tato mastička je k ničemu, protože není hojivá a je jen na opruzeniny. Sestřička mu řekla, že si tuhle objednal a ať nekecá a jestli chce jinou, tak si ji zase musí objednat a znovu koupit. Ta mastička stála asi 200 Kč a to pro lidi zde jsou opravdu velké peníze. Tohle chování a nezájem ze strany doktorů a sestřiček je zde zcela běžné! Chovají se k nám jako ke zvířatům, možná i hůřLidé s bolestmi a nemocemi jsou posláni zpět, že jsou zdraví a nic jim není. Tímto způsobem zemřeli vězni, o kterých jsem psal na začátku. Spousta vězňů už k doktorovi nechodí, protože ví, že je to zbytečné a raději se pokouší léčit sami na cele. Někteří velitelé jsou tu opravdu slušní lidé, co dělají jen svoji práci a občas se za vězně zkusí přimluvit u doktora a potvrdit, že mu opravdu něco je, ale ani tohle moc nepomáhá. Doktoři a sestry vědí vše nejlépe. A tohle je jen nepatrný zlomek toho, co se tady děje!

Případ Nečesaného

Tak policie si zde sehnala dalšího falešného svědka, kterého chce použít proti Nečesanému! Když jsem se s Maťem potkal jednou z deseti pokusů u zubaře, tak mi řekl, že se u nich na baráku „C“ bavil s vězněm, kterého si policie domluvila na Nečesaného. Tento vězeň mu otevřeně i dalším vězňům říkal, že je falešný svědek a že ho k tomuto svědectví policie přinutila. Také říkal, že už se několikrát pokusil o sebevraždu a že to možná zkusí znovu. I takhle policie ničí svými praktikami lidi. Psychicky je zničí, že se pokusí z jejich tlaku zabít. Tento falešný svědek mu dále řekl, že má u soudu říct, že mu o tom, že je Nečesaný vinný, řekl falešný svědek Funda. Že mu Funda popisoval situaci, jak se mu na cele Nečesaný svěřoval. Takže jeho svědectví je svědectvím z doslechu. Ano, i toto svědectví se u soudu počítá a má zvednout důvěryhodnost falešného svědka Fundy. Je to hlavně reakce na to, že čtyři spoluvězni, kteří byli s Fundou na cele napsali dopisy advokátovi Nečesaného, že jim Funda vyprávěl, že mu policie za jeho falešné svědectví nabídla nižší trest a on tuto nabídku přijal. Tím se přiznal, že to, co  tvrdí, je lež a že ho k tomu policie přiměla. Tito kluci byli natolik slušní a nebyli lhostejní k nevinnému člověku, který potřebuje pomoc se vymanit z tohoto zrůdného systému. Takhle by se měl zachovat každý dobrý člověk. Je mi jasné, že je policie teď zastrašuje a snaží se, aby od svého svědectví o Fundovi lži ustoupili. Tohle je opravdu zrůdnost, co se zde děje!

Zaměstnání vězňů ve Valdicích

To by se spíš mělo jmenovat otročina za almužnu. Můj spoluvězeň mi ukázal jeho výplatní pásku.

Pásku, kterou přikládám a já nevěřil svým vlastním očím! V osmém měsíci odpracoval 134 hodin a vydělal si 3004 koruny hrubého! To je po zaokrouhlení 22 korun za hodinu hrubého. Po zaplacení sociálního a zdravotního, které mu vypočítali na 332 Kč, mu zbyde 2 672 Kč čistého! Z této částky mu dále strhli 855 Kč za náklady na výkon trestu, 320 Kč za pohledávky za soudy a ex offo advokáta a vazbu a 906 korun výživné na děti (pokud by děti neměl, tak by i tato částka mu byla stržena na náklady soudu, vazby a advokáta ex offo, alespoň, že děti mají přednost). Takže mu po odečtení všech nákladů pro jeho potřeby zůstalo 691 korun. Z této částky mu ještě bylo sraženo 100 Kč, ani nevím za co, takže za měsíc práce mu zůstalo 591 korun na život tady a jeho budoucnost! Z této částky mu dali 57 korun na úložné, které mu vyplatí, až ho propustí z vězení a zbytek 534 korun mu byl připsán na plachtu na měsíc nákupů ve vězení v místní kantýně. Tento vězeň tu má skutečně být a chce po odsezení svého trestu začít nový život (bez dluhů) a proto zde pracuje. Dostal 15 let. Celkem za soudy a advokáta ex offo dluží 155 617 korun a k tomu ještě 3 110 Kč za vazbu. Až za 15 let vyjde z vězení, bude mít v ruce tímto tempem 10 340 Kč. Za to si koupí nové oblečení, zaplatí ubytovnu na měsíc a bude živořit, než najde práci. Částkou 320 Kč si platil 15 let dluhy za soudy, advokáta ex offo a vazbu. Z celkové dlužné částky 158 727 Kč splatil 57 620 Kč, takže mu ještě zůstalo 101 107 Kč ke splacení. No sami řekněte, co tento člověk bude dělat a jak se mu bude začínat nový život. Tento vězeň za soudy, advokáta ex offo a vazbu dluží ještě málo. Jsou tu vězni, co dluží třeba 700 tisíc i více.

Stát si tímto sám vytváří recidivisty, protože vězně, co si odsedí svůj trest, vyšlou do světa s 10 tisíci v kapse a zadlužené obrovskou částkou za soudy, advokáty ex offo a vazbu. I přes to, že poctivě pracují a chtějí svůj dluh splatit se jim to i za 15 let nepodaří! Tito lidé ve vězení přijdou i o kamarády, protože kontakt s nimi jde jen přes dopisy a na návštěvu vám pustí jen rodinu. ( Pokud chcete pozvat na návštěvu kamarády, tak o to musíte žádat ředitele věznice a je jen na něm, zda vám návštěvu povolí. Mě ji nepovolil.)Tím vám přetrhají veškeré vazby pro nový začátek. Spousta lidí zde ztratí i svoji rodinu a nikoho nemají. Vyjdou ven, nemůžou najít práci, protože nikdo nechce zaměstnat člověka se záznamem v trestném rejstříku, a tak většinou jdou a udělají nějakou pitomost, protože jsou bez peněz a vyloupí třeba poštu a jdou zase do vězení. A tam zase nastoupí jako otroci do práce za almužnu. V naší zemi je recidiva 70 %.  Ta je, jak už jsem psal v „Profesionální vězni“ menší měrou upravena těmito agenty ve vězení, ale i tak bude stále vysoká. V severských zemích, jako je Norsko a Švédsko, recidiva je 20 %. To je obrovský rozdíl oproti naší zemi. Asi dělají něco jinak a je vidět, že to funguje. Ale tahle obrovská recidiva v naší zemi našemu systému z nějakého důvodu vyhovuje. Asi je to dobrý business!

A to, že ve vězení jsou nevinní lidé, kteří projdou tímto kolečkem a tento systém jim bezdůvodně zničí život nikomu nevadí a nikdo to neřeší. Tito nevinní lidé vylezou po letech ven zadlužení za soudy atd. a zkoušejí začít znovu žít jejich život, o který díky tomuto zrůdnému systému přišli. Všichni je mají za kriminálníky, a tak se k nim i chovají. Na vycházce i na kulturní místnosti potkávám vězně, co jdou po 20 letech ven a mají z toho strach, protože nic jiného, než vězení neznají a venku nikoho nemají a jsou zadlužení za soud atd. Tito vězni díky tomuto nastavenému systému budou za pár měsíců zpátky doma, jak vězení už říkají.

 

Chování velitelů a vychovatelů

Tak většina velitelů a vychovatelů si zde léčí své komplexy, chovají se k nám jako ke psům a nechce se jim pracovat. Párkrát jsem se pohádal s veliteli, jen kvůli tomu, abych uplatnil svá práva a šel si třeba zavolat nebo aby mě vzali před návštěvou k holiči. Jim se totiž nechce pracovat a zbytečně vyvolávají konflikty tím, že na nás bezdůvodně začnou řvát. Na mého spoluvězně začal řvát velitel kvůli tomu, že si chtěl jít zavolat před 17:00, protože jeho máma končila před 17 h v práci a on by se jí dřív nedovolal. Vězeň pokud má druhou diferenční skupinu ( jsou tři diferenční skupiny, které jsou vězňům udělovány podle jejich chování ve věznici) má právo volat buď mezi 11:00 až 12:00 hodinou nebo mezi 16:00 až 17:00 hodinou, čas má 20 minut. Velitel mu asi v 15:00 řekl, že si buď půjde zavolat teď, anebo má smůlu. Můj spoluvězeň mu slušně vysvětloval, že se mámě v tuto dobu nedovolá, protože je v práci. Velitele to vůbec nezajímalo a chtěl odejít pryč s tím, že už si nezavolá. Já jsem to nevydržel a vstoupil jsem do jejich hovoru, protože nenávidím nespravedlivost a řekl jsem mu, že na to má můj spoluvězeň právo a že napíšeme stížnost, jestli ho před 17 hodinou nevezme. On se rozčílil a po chvilce přišel s kolegou, který mi začal vyhrožovat, jestli se neuklidním, že mě tady zaříznou! Tím myslel, že budu mít kázeňské tresty atd. To je zde skoro na denním pořádku, že vězeň se dožaduje pouze svého práva a je s ním jednáno jako se psem. Mě třeba nevzali před návštěvou k holiči. Holič je tu jednou týdně. Mě to rozčílilo, protože je to naše právo a napsal jsem stížnost. Když se velitelé dozvěděli, že píšeme stížnost, tak nám začali vyhrožovat, že se na nás zaměří apod. K holiči totiž nevzali celou naši celu. I přes to, jsem stížnost odevzdal a velitelé se na nás samozřejmě zaměřili. Dopadlo to tak, že můj kamarád z cely skončil hned druhý den, co naši stížnost hlavní pedagog začal řešit s veliteli na E-čku (oddíl E). To je trestní oddělení. Jeho přemístění odstartovala moje stížnost, že nás před návštěvou nevzali k holiči! Jakmile si tady vězeň otevře pusu a dožaduje se svých práv, tak je za to po zásluze potrestán. Jim se totiž nechce pracovat a naše práva je otravují. Maťo mi u zubaře, kde jsme se jednou potkali říkal, že jeden z velitelů k němu přišel a vytáhl mu tričko z kalhot a přišel k němu druhý, který ho za to, že nemá triko v kalhotách seřval. Ano, i takhle se tady baví. Oni totiž zneužívají svoji moc a ví, že s tím nic neuděláme a nemůžeme se tady bránit. Vězni, co jsou tady delší dobu říkali, že ještě před 5 lety tady velitelé běžně mlátili vězně. Teď už se to moc neděje, protože z toho můžou mít problémy, ale občas tady zbijí nějakého vězně, co už tady je delší dobu a ví o něm, že nic neřekne. Tito vězni, co jsou tu delší dobu, jsou na to zvyklí, a tak to berou jako samozřejmost. Ale to se zde už děje jen vyjímečně, a to velitele dost štve, že už tohle nemůžou. Neustále sem teď jezdí ÚOOZ a dělá mi problémy a naschvály. Teď jsem žádal o výjimečnou návštěvu s tím, že jsem chtěl na návštěvu pozvat tři mé výborné kamarády. Dva z nich znám už od dětství a vyrůstal jsem s nimi na Barrandově a toho třetího znám už 10 let. Všichni tři jsou to slušní kluci. Dva z nich mají své firmy a živí se poctivě a ten třetí je profesionální trenér MMA a také se živí poctivě. Na žádanku jsem napsal pouze jejich jména a příjmení bez dalších osobních údajů, žádná data narození ani rodná čísla, podle kterých by je mohli lustrovat. Když jsem přišel k řediteli věznice, který mi v rychlosti, že jsem mu skoro nerozuměl, přečetl vyjádření vychovatele, který ani není můj vychovatel a pouze ho zastupoval v době jeho nepřítomnosti, kdy jsem odevzdával tuto žádost, jsem nevěřil svým uším, čeho jsou tady schopní a jak zákeřní a ulhaní lidi tu pracují. Zastupující vychovatel k mé žádosti napsal: „vzhledem k tomu, že se jedná o lidi, co byli ve výkonu trestu, jedná se o kriminální živly ve spojitosti s tím, co vězeň spáchal, návštěvu nedoporučuji. Já jsem řediteli řekl, že ani jeden z nich ve výkonu trestu nebyl a že jsou to slušní kluci. Taky jsem mu řekl, že jsem nevinný člověk, který stále bojuje za spravedlnost. On mě přerušil s tím, že o tom rozhodují soudy atd. Na cele mi došlo, že jeden z nich ve výkonu trestu byl, ale asi před dvanácti lety na 3 roky za ublížení na zdraví, ale rozhodně to není žádný kriminální živel. Opravdu mě to jejich jednání a lhaní naštvalo, že jsem řekl advokátovi, ať si tento papír vyžádá v kopii a řeší to jako další nehorázné lži ze strany policie. Ale na žádost mého advokáta vězeňská služba odpověděla, že mu nic nedají a že mi do toho nic není, co tam napsali.

Když jsem si o tom chtěl promluvit se zastupujícím vychovatelem, který tyto lži napsal, tak se semnou o tom vůbec bavit nechtěl. Řekl mi, že to žádné lži nejsou, že mu to vypadlo z lustrace osob (to je další lež, protože nemůže lustrovat osobu bez data narození nebo jeho rodného čísla a já napsal pouze jména, je zcela jasné, že mu to nadiktovali policisté z ÚOOZ) a divil se, že jsem byl tak rychle u ředitele. Myslím, že ho i zaskočilo, že mi jeho vyjádření ředitel přečetl. Po tom, co mi řekl, že to žádné lži nejsou, chtěl zavřít dveře od cely a odejít. Já ale prostrčil ruku katrem a dveře od cely zastavil. Chtěl jsem s ním ještě o tom mluvit, ale on mě nic říct nenechal a zařval na mě: „Pusť to ty hajzle“ a silou dveře zabouchl. Tady je to takový kurz sebeovládání a je neskutečné, s jakým chováním se tady člověk setkává. Maťo mi u zubaře taky říkal, že ÚOOZ vyslýchá některé naše spoluvězně a ptají se na nás. Je zcela jasné, že si zkoušejí obstarat nějaké falešné svědky jako v případě Nečesaného. Už jsem na to psychicky připravený, že se u našeho líčení objeví tito nečestní lháři, co lžou jen ve svůj vlastní prospěch a ničí životy nevinným lidem. Velitel v Litoměřicích měl pravdu, když mi v našem rozhovoru, který jsem do mého deníku zařadil, přál pevné nervy. Advokátovi jsem řekl, že se bojím o svoji bezpečnost, aby mi policie nehodila drogy třeba do skříňky na příkaz ÚOOZ atd. Požádal jsem, ať mé obavy napíše sem do věznice.

Po incidentu s mojí žádostí na výjimečnou návštěvu jsem zastupujícímu vychovateli řekl, že jeho lži budu řešit přes advokáta a že si to nenechám líbit. Jako naschvál mi nepřipsal na můj účet 5 000 Kč, které mi dorazily od mého kamaráda, i když jsem tyto peníze podepisoval ve stejný den, jako můj spoluvězeň z cely, kterému připsány byly, a tak si mohl v pátek napsat nákup na týden. Já, jelikož mě peníze naschvál nebyly připsány, tak jsem si nákup udělat nemohl. I takhle se tady vězňům mstí. Na jídle! Spoluvězeň, který dělá v kuchyni mi říkal, že kuchaři mají zakázáno přidávat naší cele jídlo. Je to kvůli mým stížnostem a tomu, že si tady nenechám líbit bezpráví. Jim dělá radost, když máte málo jídla a hladovíte. Už se těším na ten posudek, který na mě napíšou k soudu! Teď mi přinesl zase další vychovatel, který také není můj vychovatel k podpisu moje hodnocení. Prý jsem agresivní, drzý a nerespektuji autority  a tudíž „neplním“ program zacházení. Toto o mě napsal, i přesto, že nemám žádný kázeňský trest! ( V té době jsem ještě kázeňský trest neměl, více v „Konflikt s kuchařem“)To je odplata za to, že se dožaduji pouze mých práv a řeším přes advokáta jejich lži. Posudek jsem odmítl podepsat a budu ho opět řešit přes advokáta. Později jsem se také dozvěděl, že prý údajně vyhrožuji zastupujícímu vychovateli. Asi mé oznámení mu, že jeho lži budu řešit přes advokáta bere jako výhrůžku.

Jeden vychovatel, který tady pracuje už 40 let a říkal vězni o tom, že pracovat ve věznici je jeho povinnost ( o tomto se zmiňuji v podkategorii „Vezeňská strava“ ) je zde jedním z těch nejhorších, ne-li nejhorší. Jednomu urostlému vězni, který si na něco stěžoval a něco se mu nelíbilo, dal facku a řekl mu: „tak a teď mi ji klidně vrať“ u toho stál velitel a tento vychovatel věděl, že pokud by to tento vězeň udělal, že by dopadl špatně s „nášupem“ (trest navíc) za napadení zaměstnance věznice. Vězeň sklopil hlavu a odešel, protože v tu chvíli ani nic jiného udělat nešlo. Tento vychovatel plně zneužívá svojí moc. Na moji přítelkyni při návštěvě, když náš čas vypršel, zakřičel: „Hej ty, děle, pojď se mnou!“ Přítelkyně mě uklidňovala, ať to neřeším a nedělám si tady problémy a raději šla s ním pryč. Jen si toto představte, jak někdo takhle mluví s vaší rodinou.

Vězeňská strava

Hlavní ingrediencí zdejší kuchyně je „mouka“. Je to spíše mouka s moukou. Příloh, jako jsou brambory, rýže, knedlíky je málo a vše je polito omáčkou bez masa. I když kuchaře, který vydává jídlo poprosím, aby naběračkou nabral zespod omáčky, tak tam najde tak 2-3 kousíčky masa. Maso tady prostě není. Maso je tu pouze v neděli a ve svátek, a to ještě malý plátek. Jinak ne. Vtipné je také vysvětlení kuchařů, že maso je „rozšmelcované“ v omáčce. V základní stravě nejsou žádné vitamíny a skoro žádná výživová hodnota pro zdraví člověka. Vězňům se tady zhoršuje zdraví a vypadávají jim zuby. Když jeden můj spoluvězeň žádal o vitamíny u doktora, tak mu doktor řekl, že má vitamíny v jídle. Tomu jsme se tady pak všichni zasmáli. Když se vězni vrátí od doktora, tak to jsou opravdu perličky, kterým se tady člověk musí smát, jinak by zešílel. Samozřejmě, když přijde nějaká kontrola zvenčí, tak ten den je lepší jídlo a objeví se i maso. Porce jsou tu malé a rozhodně pro chlapa nestačí. Vězni, co nemají peníze, aby si koupili jídlo v kantýně tady hladoví a jí suchý chleba. Jeden cizinec se tady pokoušel dávat dohromady petici s podpisy vězňů za zlepšení stravy a skončil za to na E-čku (tam se dávají vězni za trest.) Prostě ho uklidili, aby tady neburcoval lidi ke změnám. Kluci, se kterýma se zde kamarádím mi říkají, že jestli budu v mém psaní a burcování lidí k boji za spravedlnost pokračovat, tak na E-čku skončím taky, že mě tam uklidí také. Tady je prostě ještě v lidech zarytý komunismus, protože někteří zaměstnanci zde pracují i 40 let. Dokonce jeden vychovatel, který je jedním z těch, co tu jsou už velmi dlouhou dobu, říká jednomu vězňovi: „pracovat ve věznici je vaše povinnost“, velitel, který byl přítomný jejich rozhovoru se k němu nahnul a řekl mu: „to už neplatí, to platilo za komunistů“.

Co znamená, že plníte

 Tohle se dá shrnout do jedné věty. Plnit zde znamená, že chodíte na nějaký kroužek, třeba na ping pong, tím plníte. Ano, je to tak. Pokud třeba nechodíte na ping pong, tak neplníte. Podle toho buď zde člověk plní nebo neplní. Samozřejmě nesmíte mít žádný kázeňský trest. Když jsem se o tom bavil s vězni, co už tu jsou hodně let, tak mi říkali, že je to tady v tomhle stejné už od komunistů. Všichni vězni, co jsou zde ve Valdicích se shodnou v jednom a to, že tohle je na podmínky a přístup zaměstnanců věznice nejhorší věznice v České republice. Nic tu nefunguje tak, jak má. Vězni se odtud snaží dostat do jiných věznic v České republice. Podle jejich slov se nedají ostatní věznice s Valdicemi srovnávat. Po tom, co se zde děje, se ani nedivím. Jsem na cele, ve které v oknech jsou plechy, a tak nevidíme do krajiny. Na vycházce je vidět ze dvora jen do nebe. Je to psychicky náročné, když člověk roky nevidí přírodu. Naštěstí plechy v oknech nejsou všude, jsou jen na celé straně budovy, kde mám celu a jsem v ní už 7 skoro měsíců. Většina zaměstnanců by zde vůbec neměla pracovat, protože jsou zlí a zákeřní lidé, kteří zneužívají své moci. To ostatně platí o většině zaměstnanců, kteří jsou v tomto zrůdném systému. Díky bohu je zde i v tomto systému pár zaměstnanců, kteří jsou dobří lidé a chovají se slušně, podle pravidel a tahle zrůdnost systému se jim příčí. Dělají svoji práci tak, jak mají, ale tímto lidským přístupem se moc vysoko nedostanou, protože takoví lidé se do tohoto zrůdného systému nehodí. Třeba na vedoucím výkonu trestu zde ve Valdicích vidím, že je to dobrý člověk. Když mi ředitel četl ty lži od zastupujícího vychovatele, viděl jsem v jeho očích lidskost a že se mu vůbec nelíbí, co mi tento systém dělá.  Myslím si to o něm stále  i když se teď v konfliktu s kuchařem( více v „Konflikt s kuchařem“) ke mně zachoval nespravedlivě! Moc dobře ví, jak systém funguje a raději ho poslouchá!

Profesionální vězni ve Valdicích

Samozřejmě i ti zde fungují a dělají svoji práci. Občas jsou i na mě nasazeni. Jejich naučený postup je pořád stejný a popisuju ho v „Profesionální vězni“ v mém deníku. Teď nedávno mi zase jednoho dali na celu. Buď to byl profesionální vězeň, anebo pro policii pracoval za nějaký příslib odměny nebo dřívějšího propuštění z věznice. Z ničeho nic mi říká: „to by bylo dobré, kdyby v celé EU udělali jednotné tresty, viď. Tady máš za organizovaný mezinárodní prodej drog paragraf 10-18 a třeba v Rakousku by si za to dostal třeba jen 4 roky. To by bylo dobrý viď, kdyby se to takhle udělalo viď?“ Zase směřováno na mě. Sice dělá, že se baví všeobecně, ale snažil se to nenápadně směřovat na mě. Neustále se na mě snaží hodit ten jejich vymyšlený příběh o mezinárodní drogové skupině, která má asi 50 členů a s advokátem jsme ho četli ve spisu. Oni si prostě nedají pokoj. Jsou otravný jako, zlý, malý pes, který ohrožuje dobré lidi. Nebo mi teď jeden vězeň říká: „Maťo mi ten váš případ celý vyprávěl,“ a pokračuje dál v rozhovoru a začne říkat, jaký jsou policajti šmejdi. Po chvilce kritizování policie mi říká: „No, ale vy mlčíte, tak se s tím dá ještě něco dělat!“ Tím z nás zkusil udělat vinné lidi. Já jsem se jen pousmál a řekl jsem mu, že jsme u soudu pravdu řekli, že jsme nevinní a že nás soud stejně přes to odsoudil. Už jsem se nad těmito jejich ubohými a zrůdnými metody povznesl a naučil jsem se je brát v klidu, protože jinak bych z toho asi zešílel. Skoro 2 roky už žiju v této neskutečné a zrůdné situaci, kdy se policie všemi možnými metodami snaží zničit dva nevinné lidské životy i s jejich rodinami. Člověk musí být s těmito lidmi neustále ve střehu, protože oni během běžného rozhovoru, který s vámi vedou, z ničeho nic něco řeknou, co je směřováno na vás a člověk to může přeslechnout, protože oni zase dál pokračují v rozhovoru, který s vámi vedli předtím. Jakoby nic. Zde ve vězení je běžná hláška, kterou si tu všichni říkají a ta je „zabijáku“. To je jako po vězeňsku „frajere“. Já jsem už tak paranoidní, že už i v tomto vidím nějaký zákeřný pokus od policie, když mi tak někdo řekne. Oni se neštítí ničeho a ničit život nevinnému člověku je pro ně běžné. Věřím tomu, že kdyby u soudu pustili nahrávku, kde mi nějaký vězeň řekne zabijáku (tedy po vězeňsku frajere), tak by i toto soud uznal jako důkaz… Protože soudy si dělají, co chtějí a po těch všech perličkách, které jsem slyšel od spoluvězňů, které zažili u soudu a jaké nesmyslné důkazy proti nim byly použity, bych se tomu ani nedivil! Soud by například řekl „ vězeň na nahrávce obžalovanému Brůčkovi řekl „zabijáku“ a obžalovaný Brůček k tomu nic nenamítal a s tímto označením se ztotožňoval“!

Shrnutí

Největším problémem je, že soudy v naší zemi mají nezávislost a hlavně beztrestnost. Protože kdyby policie, soudní znalci a soudci samotní, mohli za svoji podvodnou práci, špatné a účelové rozhodnutí dostat nějaký trest odnětí svobody, tak by všechno bylo jinak. Najednou by lidé v naší zemi nezažívali frašky u soudu, kde policie naservíruje vymyšlené důkazy a falešné svědky takovým způsobem, který je až do očí bijící a každý, kdo je líčení přítomen pozná, že je to od nich lež. Soudní znalci by nepředkládali své vymyšlené, jako přes kopírák stejné posudky. A hlavně soudci by neodsuzovali bez důkazů, jen na základě domněnek. Neodsuzovali by nevinné lidi, jak se to děje teď. Neodsuzovali by s porušením zákona! Soudili by spravedlivě a podle zákona. Co si myslíte, že se teď stane, když nějaký nevinný člověk vyjde z vězení třeba po 15 letech, dál bojuje, prokáže svoji nevinu a i to, že soudce špatně a účelově rozhodl? Nic! Soud za to žádný trest nedostane a jemu 15 let života nikdo nevrátí. To je špatně! Proto se tady děje, co se děje a policie, soudní znalci a soudy si dělají, co se jim zlíbí. Teď mi moje mamča říkala: „Za co jsme tenkrát cinkali klíčema, když se tady děje tohle bezpráví?“ Tenkrát jsem byl ještě malý kluk, ale viděl jsem tu obrovskou radost v lidech. V lidech, kteří vybojovali spravedlnost pro naši zemi a náš národ. Teď je tomu přes 28 let, a to zlo tu stále je, jen je dobře schované.

Když se nad tím vším zamyslím, co jsem za poslední dva roky zažil, prožil a čeho jsem byl svědkem. Co jsem se všechno dozvěděl a zjistil, jak vše funguje, jsem toho názoru, že největší mafie v naší zemi je policie! Policie si v naší zemi může dělat co se jí zlíbí. A tento systém ji chrání! Devět policistů napadne člověka, který se snaží utéct z policejního auta a ten člověk následně umře. Soudní znalec samozřejmě vše „ pokreje“ a řekne, že to bylo selhání organismu způsobené užítím drog a policie za to nemůže. Soud to zhodnotí jako zpackaný zásah policie a do vězení nikdo nejde. Velitel na Pankráci podá léky vězni, kterému nepatří. Zdravotní sestra, která může ještě vězně zachránit, řekne s nezájmem, že se z toho vězeň vyspí. A vězeň na následky léků zemře (přesně to, je ta laxnost a nezájem, kterou popisuji v "Lékařská péče"). Velitel dostane kázeňský přestupek a zdravotní sestra jeden rok podmínku. Dva vysoce postavení policisté zastaví neoprávněně člověka za to, že je „problikal“ světly a vytáhnou na něj zbraň. Dokonce jeden ho škrtí. Bývalý zaměstnanec vězeňské služby při automobilové honičce zastřelí člověka a do vězení nejde! A těchto podobných příkladů jsou desítky a všechny jsem je měl možnost sledovat v televizi. Normální občan této země bez ochrany tohoto systému by šel do vězení bez mrknutí oka, ale oni ne! Asi mají stejně jako James Bond 007 povolení zabíjet! Tito lidé v policejních složkách pod ochranou tohoto systému se svým chováním začínají vymykat  kontrole a moc jim stoupla do hlavy!

 Zde ve Valdicích sedí spousta cizinců, kteří seděli po celé Evropě a všichni shodně říkají, že to, co se tady děje za zrůdnosti, nikde v celé Evropě nezažili. Ať jde o přístup vězeňské služby, vyšetřování policie a následné soudy. Smutné je, že i lidé z východních zemí, jako je Ukrajina, Rusko, Gruzie atd., mluví o tom, že co se děje tady za zrůdnosti se u nich doma neděje. Naopak mluví o profesionálním přístupu ze strany policie a soudů ve všech oblastech. Naší současnou situaci hodnotím, jako velice krizovou a je na čase s tím něco udělat nebo to bude horší a horší!

Jeden můj spoluvězeň a kamarád , který pochází z Gruzie, mi říkal, že to, co se děje teď u nás se u nich dělo před dvaceti lety. Bylo to tehdy ještě horší, protože k tomu všemu, co popisuji ve svých denících, policie lidi mučila fyzicky! Když to „prasklo“, jak se říká a lidé se dozvěděli, co se v jejich zemi děje, vyšli do ulic. Vypukly velké nepokoje proti tomuto systému. Matky přelézaly ploty věznic po celé zemi za svými syny, protože o ně měly strach. Situace byla neudržitelná, a všichni, kdo byli zodpovědní za tento zrůdný systém v jejich zemi utekli. Tito lidé ve své zemi vybojovali spravedlnost a udělali jí lepší. Jejich země je teď spravedlivější než ta naše. Běžný občan naší země by řekl, že je to spíše naopak. Běžný občan totiž věří tomu, co nám náš zrůdný systém servíruje v televizi!

<
>


Další článek >>