Ve čtvrtek 27.2. jsme byli přítomni druhého soudního jednání o povolení obnovy u Krajského soudu v Praze. Aniž by to někdo z nás věděl, soud předvolal Jakuba Andrese (pouze na základě jeho křivé výpovědi jsou již 4 roky dva nevinní lidé uvězněni) jako svědka. Andres popřel vše, co o něm předvolaní  svědci (ti, co s ním byli na cele) vypovídali u soudu 11.2.,  jak jim popisoval případ a že díky němu jsou ve vězení nevinní. Zapřel také to, že by někdy s někým z těchto svědků případ rozebíral. Od soudu Andres odcházel s výsměšným úšklebem směrem k nám, spokojený sám se sebou, jak stále ovládá tuto situaci a je mu projevována důležitost.

Jako dalšího svědka soud povolal jednoho z policistů tehdejšího ÚOOZ, který se podílel na vyšetřování tohoto případu.  Svědek nesmí být přítomen soudnímu jednání před jeho výslechem. Tento policista s Andresovo obhájcem vstoupili během jednání do soudní síně a zjišťovali od veřejnosti, co Andres vypovídal a zda nezměnil svou výpověď….

Policista byl předvolaný po pauze a samozřejmě popřel jakékoliv pochybení ze strany policie, manipulace s případem, vyhrožování svědkům a jakýkoliv nátlak. Velmi zvláštní je, že zrovna z těchto výpovědí není pořízen žádný zvukový ani obrazový záznam, což je zarážející. Dle jeho výpovědi bylo tedy vše v pořádku.

Povolení o obnově případu by mělo především zkoumat, zda nové skutečnosti jsou důvodem pro povolení. Pokud se tedy v tomto jednání provádí výslechy, které dle našeho názoru náleží až samotné obnově, nás pouze ujišťuje, že je případ od začátku zmanipulovaný policejním vyšetřováním. Manipulace s případy u tehdejšího ÚOOZ byla běžným postupem! Více informací zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nahravka-policie-uooz-slachta-loupez-33-milionu.A150710_183235_domaci_hro A právě tito policisté z nahrávky také vyšetřovali náš případ...

Závěrečná řeč obhájce Buchela  trefně vystihla absurdnost vystoupení státního zástupce, který opět nezklamal a skoro celé soudní jednání prospal. Státní zástupce, který neměl přehled o souvislostech a obsahu spisu, opět obhajoval policii a usoudil, že KS se všemi skutečnostmi již dříve důkladně vypořádal. Přitom soudu byly předloženy nové zásadní skutečnosti.

I přesto, že u soudu byla převaha svědků, kteří shodně vypovídali, že Andres ve vězení vypráví, jak odsoudil nevinné lidi, je stále tento případ založen jen na výpovědi Andrese, který lže.

Apelujeme na zdravý rozum, zastavení Andrese, aby se na dále podílel za pomoci policie na ničení životů nevinných lidí, celých rodin a to prokazatelně i v jiných kauzách (např. Metropolitní spořitelní družstvo).

Soud odročil závěrečné vyjádření na středu 4.3. v 8:45. Přes to vše jdeme k soudu 4.3. s nadějí ve spravedlnost a povolení obnovy případu k novému projednání.