Jmenuji se David Šimon. Dne 3. 6. 2014 jsem byl pravomocně odsouzen ze zločinu vraždy na 20,5 roku vězení. Od prvopočátku se snažím prokázat svoji nevinnu, ale přesto jsem byl uznán vinným na základě nepřímých důkazů (pachových stop a svědectví dvou svědků s kriminální minulostí).

Snažil bych se stručně nastínit svou situaci. Pokud jde o pachové stopy, tak v průběhu vyšetřování a ohledání místa činu došlo k několika pochybením a okolnostem, které dle mého názoru vyvrací věrohodnost tohoto důkazu, jako například nedodržení postupu P.Č.R. při odběru pachových stop, úklid rodiny poškozeného na místě činu před příjezdem policie ČR, nekompletní dokumentace dodaná na středisko metody pachové identifikace atd.

Pokud jde o svědky a jejich svědectví, nemůže být dle mého názoru řeč o věrohodnosti těchto osob, jelikož se jedná o osoby s kriminální minulostí, souzené za podvody (obelhávání věřitelů), tedy tzv. lháře z povolání a celé jejich svědectví provází spousta podivných okolností, včetně přerušení trestu (ze zdravotních důvodů) jednomu z těchto svědků krátce před jeho výpovědí na policii ČR a u soudu.

Je taky třeba zmínit, že ani jeden ze svědků nikdy nezmínil moje jméno, pouze jméno druhého odsouzeného v mém případu, kterého jsem v době skutku ještě neznal (pro úplné pochopení je nutné seznámení se spisem).

V tomto případě bylo taky nalezeno DNA neznámé osoby, které bylo ztotožněno krátce po pravomocném rozsudku. DNA patří osobě ze Slovenské republiky, s kriminální minulostí, souzené mimo jiné i za násilnou trestnou činnost.

Nutno dodat, že některé stopy směřují na Slovensko. Přesto tato osoba byla bez obvinění propuštěna. Na tento důkaz proběhlo rozhodování o povolení obnovy, ale přestože se jedná o jediný přímý důkaz v tomto procesu, byl návrh na obnovu procesu zamítnut.

Po dvou odročených jednáních mi byl 9. 10. 2017 opět zamítnut návrh na obnovu procesu na zcela nové důkazy, prokazující, že moje přítomnost na místě činu v době skutku není možná, tudíž jsem tento skutek nemohl spáchat. Jde o facebookovou komunikaci (soudem ověřenou) s několika svědky, přičemž jsem si s jednou ze svědkyň domluvil schůzku, na kterou jsem během pár minut (5-10) dorazil.

Nutno dodat, že tato komunikace a následně schůzka proběhla v soudem stanovené době skutku. S touto svědkyní jsem po té strávil večer sledováním filmu a po té ji odvezl v nočních hodinách domů.

Domnívám se, že tento návrh byl zamítnut zcela neoprávněně, stejně jako návrh na obnovu v případě ztotožněné DNA, neboť se dle mého názoru jedná o důkazy natolik závažné, že nevnášejí do případu pouze důvodné pochybnosti, ale přímo ukazují na skutečného pachatele (DNA) a zcela prokazují, že jsem tento otřesný skutek nespáchal a ani nemohl spáchat.

Jelikož jsem nespravedlivě odsouzený a bez mála 5let vězněný, nemám už téměř žádnou víru ve spravedlnost a jako obyčejný člověk, už nevím na koho se obrátit s takovou obrovskou nespravedlností, proto se obracím na veřejnost s velkou prosbou a žádostí o jakoukoli pomoc, aby lidé nebyli slepí vůči takové nespravedlnosti a bojovali proti tomuto systému, který nerespektuje důkazy ani zákony.

Realita je dnes bohužel taková, že se to může stát, že někoho odsoudí na falešných důkazech. Naprosto kohokoliv i Vás, co právě čtete tento smutný příběh.

Děkuji za Vaši chvilku času strávenou čtením tohoto dopisu.

S úctou, David Šimon t.č. věznice Valdice