Čekali jsme rok na rozhodnutí Ústavního soudu, s nadějí, že se Ústavní soud bude případem konečně zabývat.
Bohužel Ústavní soud naši stížnost 6.6.2019 odmítl. Pevně jsme věřili, že dojde k vrácení případu a novému projednání a konečně se prokáže Petrova nevina. Ústavnímu soudu byl v lednu 2019 dodán i kompletní Rozbor případu v časové ose, který jasně prokazuje nevinu. Ústavní soud se rozborem případu vůbec nezabýval, ani se o něm ve svém Usnesení nezmínil. Je dost pravděpodobné, že rozbor případu ani nikdo nečetl…

Opět je to pro nás obrovské zklamání, jak pracuje česká justice, která odsoudí člověka pouze na základě křivé výpovědi a domněnek za čin, kterého se nedopustil. Člověk ani nemá možnost prokázat svoji nevinu a trvá roky, než může dojít k případné obnově případu a zde ještě není jistota, zda soudce bude schopen sebereflexe a bude se případem opět zabývat. Dokud soudci neponesou za svá za svá rozhodnutí zodpovědnost, nic se zde nezmění a systém bude dále beztrestně odsuzovat další nevinné lidi.

Nevzdáváme se, podáme stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Usilujeme o obnovu řízení, a aby se rozborem konečně někdo začal zabývat…

Toto už není pouze boj za Petrovu svobodu, ale za to, aby každý člověk dostal právo na spravedlivé soudní řízení.

Rozbor případu zde: http://www.obeticeskejustice.com/rozbor-pripadu.php