Dnes 22.10. 2018 Petra konečně vyřadili po jednom roce izolace v OZSTZ, do kterého byl umístěn na základě lží z Valdic (více o umístění v OZSTZ v kapitole „ Konflikt s kuchařem a umístění do OZSTZ“). Za Petrovo vyřazení z OZSTZ vděčíme hlavně paní profesorce Válkové a panu Periševičovi ze spolku Šalamoun, kteří s věznicí Mírov jednali.
Celá naše rodina jim za to moc děkujeme, nebýt těchto dvou dobrých lidí, tak by Petrovi byla izolace v OZSTZ prodloužena na dalších 6 měsíců, na a základě lží ze strany věznice Mírov, jak tomu bylo již minule. Je až zarážející, jak to ve 21. století ve věznici v naší zemi funguje, že normální člověk nemá vůbec žádnou šanci se proti šikanózním postupům ze strany věznice bránit. Na chování a postup věznice Mírov k Petrovi, jsme si stěžovali na Generálním ředitelství vězeňské služby a žádali jsme je o prošetření, ale setkali jsme se jen s další fraškou a ukázkou, jak funguje nespravedlivě náš systém. Generální ředitelství samozřejmě žádné pochybení věznice Mírov neshledalo a napsalo nám, cituji: „Mohu Vás ujistit, že zaměstnanci VS ČR přistupují k Vašemu synovi profesionálně a nelze hovořit o jakékoliv formě nelidského zacházení s vězněnými osobami.“ A to i přesto, že Petra ve věznici z tohoto úřadu nikdo nenavštívil a nikdo s ním nemluvil.
Jak se říká, ruka ruku myje. K Petrovi se začala věznice Mírov chovat slušně až po návštěvě paní poslankyně, profesorky JUDr. Válkové.CSc. a pana Periševiše ze spolku Šalamoun. Do té doby byla porušována základní lidská práva a důstojnost. Kdy vyvrcholením všeho bylo to, že někdo z personálu věznice se v době nepřítomnosti Petra na cele (Petr byl na samotce) vymočil Petrovi do jeho osobních věcí a to jen jako důkaz moci a trest zato, že si Petr dovoluje bránit proti lžím a dál bojovat za spravedlnost.
Důkaz, kamerový záznam z chodby, na kterém by bylo jasně vidět, kdo do cely vstupuje v době Petrovy nepřítomnosti, nám věznice odmítla poskytnout. Účelově ho poskytla pouze Generálnímu ředitelství věz. služby, která samozřejmě prohlásila, že do cely nikdo nevstoupil. Takto funguje náš systém „Země česká, zemský ráj to na pohled“.