Vyrozumění od Evropského soudu.

Dne 13.3.2020 jsme se dozvěděli, že naše stížnost podaná k evropskému soudu  pro lidská práva byla zamítnuta. Naše stížnost u evropského soudu (dále jen ESLP) byla pouhé tři měsíce, což dokazuje, že se ji nikdo nevěnoval nebo nechtěl věnovat. Podle rozhodnutí ESLP - překlad originálu AJ   https://www.obeticeskejustice.com/fb/preklad_do_cj.png   k žádnému porušení lidských práv nedošlo a vše je odsouzeno v pořádku, což je v naprostém rozporu s rozborem případu (https://www.obeticeskejustice.com/rozbor-pripadu.php),  který jsme  ESLP posílali.

Důležité je poznamenat, že veškeré papíry, které posíláte k ESLP, jdou přes českou kancelář sídlící ve Štrasburku a ta vše překládá do AJ a až pak předává ESLP. Dá se to nazvat takovým filtrem. Vy, jako stěžovatel, na porušení lidských práv nemáte žádnou kontrolu nad tím, co vše z vaší stížnosti česká kancelář ESLP  předá a hlavně jakým způsobem vše přeloží do AJ. Jediné, co vy, jako stěžovatel, dostanete z ESLP je jen krátké rozhodnutí-originál od ESLP v Aj  
https://www.obeticeskejustice.com/fb/vyrozumeni_AJ.PNG

originál v Čj    https://www.obeticeskejustice.com/fb/vyrozumeni_od_Evropskeho_soudu.png

a  proti kterému se nelze odvolat či podat stížnost. Můžete maximálně vznést dotaz, na který vám ESLP ani není povinen odpovědět. Do jaké míry česká kancelář ovlivňuje tyto překlady do AJ a co vše z vaší stížnosti předá, můžete pouze spekulovat. A hlavně i u ESLP jsou čeští soudci. Tím pádem i zde může platit staré známé pořekadlo  „ruka ruku myje“. Kde se má v dnešní době běžný občan naší země dovolat spravedlnosti? Na tuto otázku se snažíme najít odpověď už přes 4 roky.

Ze zkušenosti víme, že ESLP je díky špatně nastavenému  systému zavalen stížnostmi a nestíhá se jimi zabývat. Namísto lidskosti, zkoumání a hledání pravdy porušení zákona atd., se více soustředí na hledání  právních skulinek, aby  shledali  důvod, proč se stížností nebudou zabývat a odmítnou ji. Tedy zde naprosto postrádá smysl ESLP.

Na druhé straně je zde i neochota samotných advokátů vznést po zamítnutí k ESLP dotaz,  ke konkrétnějšímu důvodu odmítnutí, aby na sebe negativně neupozornili, že obtěžují . Tak ve finále zjistíte, že nebojujete jen se systémem, ale i s vašimi advokáty.

Nevzdáváme se a bojujeme dál. Stále čekáme na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ( už 9 měsíců) a na odvolání zamítnutí obnovy, kterou podala matka Matěje Buchela.