Nově jsou vytvořeny webové stránky spolku - Rodiny obětí české justice. Spolek rodin vznikl propojením matek a rodin s negativní zkušeností s justičními orgány, které byly poškozeny státem a dehonestovány, které mají oprávněné podezření, že není brán zřetel na všechna ověřitelná fakta v případech. Systém v ČR je nadřazen spravedlnosti a společným cílem je zásadní změna systému, aby nemohlo docházet k justičním zločinům na lidech v ČR, k odsuzování nevinných a ničení celých ro...din. Aby nespravedlnosti páchané justičními orgány již nikomu osudově nezasáhly do života!

Je potřeba napravit pochybení v rámci trestních řízení, ale také v rámci správních a občanskoprávních řízení, kdy je zde praktikována zlovůle soudců, státních zástupců a i policie, kteří jsou nedotknutelní a nadřazení jako moc rozhodovací občanům a v důsledku toho jsou dehonestována práva jednotlivých občanů.

Tento spolek úzce spolupracuje s IAV - Institut Aleny Vitáskové a společnou snahou je změna systému v ČR a docílení spravedlnosti.

Více informací naleznete zde: https://www.rodinyobeticeskejustice.com/