OBĚTI ČESKÉ JUSTICEOdvolací soud 28.2.2017

Tak jestli jsem si myslel, že v našem státu existuje nějaká spravedlnost, tak odvolací soud mne přesvědčil, že není! Můj advokát hovořil dvě hodiny, přednesl desítky příkladů nesprávností v rozsudku, rozporů ve výpovědí Andrese a předložil i dva nové důkazy, zásadně podporující mou výpověď. A to:

1. V kauze Metropolitního spořitelního družstva, kde Andres také figuruje, vystupuje člověk, který se skrývá v Thajsku pod falešnou identitou. To napovídá, že Andres skutečně byl v kontaktu a znal lidi, kteří falešnou identitu využívají nebo ji umějí zařídit.

2. Dopis od mého kamaráda, bývalého elitního policisty, který pracoval 10 let na vraždách, který potvrzuje část mé výpovědí, kde říkám, že v době, kdy Andres seděl za loupež na Pankráci, jsem se ho někdy v květnu 2015 ptal „jestli, když někdo na někoho nastraží vraždu a udělá to dobře, že se tam najde i jeho DNA, jestli se z toho může dostat“. A on mi tehdy odpověděl: „ To těžko, ne, to těžko“. To dokazuje, že jsem skutečně měl obavy, že mi Andres vyhrožoval, že na mne tu vraždu hodí. Proč bych se ho jinak ptal.

Ale soudce oba tyto dva důležité a i ostatní důkazy úplně přešel, vůbec je neřešil. Jakoby vůbec nebyly řečeny. Dokonce, když můj advokát začal upozorňovat na to, že výpovědi jsou soudem upraveny tak, že důležité informace jsou zamlčeny, dokonce některé věty přepsány tak, že mají úplně jiný význam, než bylo skutečně řečeno, se soudce podivil a začal listovat v papírech, co měl na stole. A jelikož jsem seděl přímo u něj, tak jsem z jeho rtů odečetl, jak říká: „To snad není pravda.“ A kroutil při tom hlavou. Takže bylo zcela jasné, že spis vůbec nestudoval a bylo to pro něho překvapení.

I přes to všechno, co jsme odvolacímu soudu předložili, soudce řekl, že soud 1. stupně nepochybil a znovu přečetl zdůvodnění rozsudku, které napsal soud 1. stupně se třemi vlastními postřehy, které byly zcela nepodstatné pro náš případ. A také řekl, že posudky znalců z oboru psychologie a psychiatrie jsou v pořádku, není je potřeba kontrolovat a dělat nové, že se jedná o renomované znalce z oboru. To už bylo na mě moc.

A na závěr za odměnu Andresovy spolupráce mu snížil trest z 20 let na 19 let. A u toho řekl, „víc už opravdu nejde“. Foubíkovi za odměnu za spolupráci, jak mě chtěl do toho namočit na příkaz policie, dal trest ze zvýšené ostrahy do ostrahy nižší a dokonce mu vrátil zabavené peníze i přes to, že se prokázalo, že za vraždu dostal zaplaceno. Mě zůstal trest stejný a ještě mi za trest vzali všechny mé úspory, i přesto, že jsem prokazatelně za údajnou vraždu žádné peníze nedostal. Ale čert vezmi peníze, důležitá je má budoucnost.

Maťovi také zůstal trest stejný! Když nás odváděli od soudu, tak mi jeden velitel říká „To jste dostali toho nejhoršího soudce, co jste mohli“. To samozřejmě nebyla náhoda, že nám byl přidělen tento nejhorší soudce. To zařídila ÚOOZ. Něco podobného mi totiž řekl velitel, co mě odváděl od soudu I. stupně. Takže si ÚOOZ pohlídala a domluvila dva soudy. Dále mi tento velitel, co mě odváděl od odvolacího soudu, soucitně řekl, „i kdyby, co říkáte, byla pravda, tak oni stejně nepřiznají, že udělali chybu“. To je opravdu neskutečný, co se v naší zemi děje!

Další článek >>