OBĚTI ČESKÉ JUSTICEMÉ DENÍKY

Skutečný příběh naší kauzy se dočtete zde v kapitole „Co se skutečně stalo“ a následně je celá kauza detailně rozebraná pomocí citacemi ze soudního spisu v kapitole Rozbor případu ( pozn. Pro úplné pochopení je potřeba nejdříve si přečíst kapitolu Co se skutečně stalo a pak následně Rozbor případu.)


Níže v kapitolách mých deníků popisuji mé zážitky z vazebních věznic a následně věznic pro odsouzené. Popisuji účelné a podvodné vyšetřování policie a soudů. Popisuji postupně všechny zrůdné metody, které využívá tento podvodný justiční systém k ničení nevinných lidských životů v naší zemi! Tak jak jsem je zažil na vlastní kůži! Kapitoly mých deníků jsem psal postupně.


Můj deník 1

Psychiatrie

Pouta

Vězeň Provokatér

Doktorka Kuželová

Spoluvězni

Obviněný Foubík

Jakub Sedlák

Podstrčené papíry

Závěr


Můj deník 2

Dopis advokátovi

Vězeň černoch

Nahlížení do spisu

Číselná pečeť na vaku

Podvodné metody policie

Tresty za pravdu

Soud I. stupně + zákulisí

Upravené výpovědi

Odvolací soud 28.2.2017

Valdice

Závěr


Můj deník 3

9 měsíců ve Valdicích

Konflikt s kuchařem a umístění na OZSTZ