OBĚTI ČESKÉ JUSTICEZávěr

Tento deník předávám poprvé 4.7. 2016 v pondělí JUDr. Adamu Svobodovi, zástupci Dr. Keprleho. Jelikož po těch všech zážitcích mám oprávněné obavy, že mi teď před uzavřením spisu nedovolí nic předat advokátovi, a to ani dopis advokátovi se zalepenou obálkou. Zkusím ho pronést v mém bloku na kreslení, který občas nosím advokátovi ukázat a oni už jsou na to zvyklí.

A přesto, co jsem zde zažil, stále věřím, že u soudu se dočkám spravedlivého a nepředpojatého procesu, a to bez ohledu na podvodné praktiky ÚOOZ.

Kdo si to přečte a zažil něco podobného, zveřejněte to na těchto webových stránkách na Přidat Váš případ a zapojte se do diskuze na mém facebookovém profilu.