OBĚTI ČESKÉ JUSTICEPodstrčené papíry

 1. Tato dlouhá etapa podstrčených papírů začala už 10 – 14 dní před odjezdem do Brna. Velitel, na jehož číslo si nevzpomenu, mi bufetem (okénko pro výdej stravy) dával podepsat papír o přijetí peněz od mé mamči. Jeho slova byla: „Tady to podepište.“ Jakmile jsem chtěl papír podepsat, všiml jsem si, že papír drží oběma rukama a pod tímto papírem, že se nachází ještě jeden papír. Když jsem si toho všimnul, tak jsem ten papír se souhlasem o přijetí peněz chtěl nadzvednout a podívat se, co je pod ním za papír. V tom okamžiku mi ten velitel plácl přes ruku a hrubým hlasem rozkázal: „Podepiš!“ a já hloupý podepsal. Doteď nechápu proč. Na začátku je zde člověk úplně mimo. Na začátku mého vzetí do vazby jsem byl ve velkém stresu a vůbec jsem si neuvědomoval, že mám být opatrný, co podepisuji.
   
 2. O podstrčených papírech v Brně jsem advokáta informoval vložením do spisu. Papíry budou vloženy dodatečně až můj advokát tyto papíry vyzvedne ze spisu
   
 3. Nepamatuji si, kdy to přesně bylo, ale nebude problém to zpětně dohledat. Jednalo se o papír právní pomoci ze Slovenské republiky. Poté, co jsem vycházel ze sprchy, na mě čekal velitel s číslem 14760 a s přátelským hlasem mi říká: „Něco tady přišlo k podepsání, potřebuji, abyste to podepsal, oba papíry jsou stejné, tak to podepište, pak si to v klidu přečtete.“ A já bezmyšlenkovitě podepsal. Člověk, když v tomto prostředí plném stresu vychází ze sprchy, tak se cítí velmi uvolněný, protože při sprchování horkou vodou dochází k uvolnění svalů a celkové tělesné relaxaci, člověk se na moment přestane soustředit. Jakmile jsem přišel na celu, všiml jsem si, že dole na papíře je slabě tužkou napsáno- předat obviněnému. Domnívám se, že kdyby byly oba papíry totožné, nezáleželo by, který z papírů si má vzít obviněný. Poté jsem začal číst, co je uvedeno na papíře. Přesně si již však nevybavuji obsah sdělení, ale vybavuji si následující znění: „Na žádost právní pomoci budete vyslechnut jako svědek.“ Nebylo zde uvedeno, o jakou věc se jedná. Bylo zde napsáno, že se nejedná o případ, ze kterého jsem obviněn a pokud budu chtít, mám právo si sehnat advokáta. V závěru stálo: „Znovu opakuji, nejedná se o případ, ze kterého jste obviněn.“ Připadalo mi velmi podivné a podezřelé dvakrát stejná formulce věty a velké ujištění: „Znovu opakuji, nejedná se o případ, ze kterého jste obviněn.“

  Termín výslechu byl cca za 6 dní. Díky tomu, že advokát jezdí za mnou každý týden, se tuto informaci mohl včas dozvědět. S advokátem jsme se domluvili, že zkusí zjistit, o co jde a v den výslechu za mou přijede o hodinu dříve. Samozřejmě v den výslechu ho za mnou nepustili. Dostalo se mi vysvětlení, že v tu chvíli neměli nikoho, kdo by mě k advokátovi přivedl. Poté mě dovedli do místnosti, kde měl probíhat výslech. V této místnosti bylo přítomno šest policistů. Z těchto šesti policistů jsem poznal dva, kteří vyšetřují případ, ze kterého jsem obviněn. Na základě těchto všech podezřelých věcí ze strany policie, jsem se na doporučení advokáta rozhodl nevypovídat. Velice by mě zajímalo, co bylo uvedeno na druhém papíře. Vše ukáže čas.

   
 4. Dne 13.6 v pondělí se otevřelo okénko bufetu a velitel s číslem 16212 mi dává podepsat přijetí tří doporučených 1 Kg dopisů. Dva byly od mé přítelkyně Petry K. a jeden od mého kamaráda Tondy Hájka. Nejdříve mi byl dán k podpisu papír, kde byla tabulka s uvedenými čísly jednotlivých dopisů a k tomu místo na tři mé podpisy. Poté jsem dostal k podepsání třikrát doručenku, což bylo v pořádku. Jakmile jsem podepisoval poslední doručenku, najednou se v okénku objevila ruka s dopisem od mé přítelkyně. Tím byla rozhozena moje pozornost. Když  jsem si dopis převzal, tak velitel s číslem 16212 mi říká: „Ještě tady podepište.“ já jsem opět podepsal. Okénko se zavřelo a zpětně mi došlo, že jsem jim na to opět skočil. Na co byl ten sedmý podpis, je otázkou, když jsem obdržel tři doporučené dopisy.
   
 5. Dne 23.6 ve čtvrtek, jakmile jsem přijel z eskorty, poprosil jsem velitele, jestli by mě nepustil do sprchy, protože ranní sprchu jsem právě kvůli eskortě nestihl. Bylo mi vyhověno. Bezprostředně po návratu ze sprchy, kdy jsem se cítil uvolněně, se vzápětí zase otevřelo okénko od bufetu a tam stál velitel s číslem 16212. A byla tam i mladá holka, která vodí vězně (obviněné) na ping-pong a povídá mi: „Přišly vám peníze, tak to tady podepište.“ Už jsem byl opatrný a papír jsem v rychlosti přečetl. Bylo tam 5 000 Kč od mé mamči. Neviděl jsem v tom žádný podvod, papír jsem podepsal a velitel s číslem 16212 říká: „Ještě datum.“ Ptám se: „ Kolikátého je?“ a on říká: „ 26. 6.“ a já ho napsal pod můj podpis. Okénko bufetu se zavřelo a uvědomil jsem si, že to bylo nějaké podezřelé. Ten papír byl připnut v deskách, tak je možné, že pod ním byl zase nějaký papír s neznámým obsahem a můj podpis s datem se tam propsal. Toto moje podezření podporuje fakt, že to zase bylo hned po koupeli a ta holka mi tento papír s přijetím peněz přinesla poprvé. Myslím si, že její práce není nosit papíry se souhlasem o přijetí peněz. A datum, jež jsem uváděl je podezřelé, protože to bylo poprvé, co jsem přijetí peněz podepsal s datem. Vše jsem pouze podepisoval bez data.
   
 6. Dne 27. 6. se otevřely celé dveře od cely a velitel s číslem 14760 mi podává papíry se slovy: „Tady přišlo faxem, jestli to tedy chcete s advokátem tak se 12. 7. můžete podívat do spisu, jestli teda chcete.“ Dal mi to do rukou a na důkaz toho, že to není nic špatného, odstoupil od katru a začal se bavit se svým kolegou. Já jsem tomu papíru nerozuměl, a tak mu říkám: „Večer přijede můj advokát, tak mu ten papír ukážu a poradím se s ním.“  „No to nejde, já to musím poslat hned zpátky,“ sdělil mi. Poté jsem si všiml, že na tom papíře je opět slabě tužkou napsáno: „Podepsat a poslat zpátky.“ A tak mu tedy říkám: „Advokát přijde večer, to je za pár hodin, tak to budete mít podepsané trochu později. Velitel odvětil: „No, já vám to k advokátovi nedám.“ A já na to: „Tak v tom případě to nepodepíšu.“ „No, jak chcete, já jim teda řeknu, že to nechcete podepsat,“ prohlásil naštvaným hlasem. Řekl to způsobem, jež naznačoval, že budu mít problémy. Tak před tím to bylo, že to mohu podepsat, pokud tedy chci, ale potom najednou pokud nepodepíšu, tak budu mít problémy? To bylo poprvé, co jsem na to neskočil. Cítil jsem se šťastný. Advokát dorazil až ve středu 29. 6. a já mu řekl o tom papíře. „To je divné, protože já jsem chtěl nahlédnout do spisu a oni mi to zakázali a řekli, že mi to povolí jedině 12. 7.“ sdělil mi. Pak mi to došlo, kdybych ten papír podepsal, tak to zdůvodní, že mu to nepovolili se tam podívat, protože tam stálo něco jako, že já povoluji advokátovi se tam podívat jenom 12. 7.

  Na závěr „Postrčené papíry“ mě napadá jediná otázka: „To jsou na toto podvodné jednání speciálně školeni?“ Protože na mě vyzkoušeli snad všechny naučené techniky. Ještě chci dodat k bodu pět, že podpis s mým jménem a datem jsem učinil pouze jednou a to při podpisu přijetí peněz. Pokud se objeví nějaký papír s mým podpisem a datem 26.6. tak je jasné, že mi byl podstrčen.

Další článek >>